بهسازان آی تی اولین ارائه کننده سرویس تلفن خارج از کشور عتبات عالیات با نازلترین قیمت
انواع سرویس های تلفن بین الملل متنوع اعتباری نامحدود و مدت دار کارت تلفن خارجه و سرویس های تک کشوری و عتبات عالیات
تماس ارزان با خارج از کشور با تلفن بین الملل بهسازان آی تی
سرویس های رایگان تماس سریع و سرویس بدون پین بر روی کلیه پکیج ها

مطالب موجود برای 'نرخ مکالمات بین الملل'

24
مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات سطوح تعرفه برای یک دقیقه مکالمه بین الملل صادره از کشور
چکیده: مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رادیویی مصوبه جلسه شماره 153 مورخ 28/8/1391 - لازم به ذکر میباشد این مصوبه شامل تعیین نرخ ها، برای یک دقیقه مکالمه بین الملل صادره از کشور ایران به خارج میباشد همچنین این تعرفه با تعرفه بهسازان آی تی متفاوت بوده و فقط جهت آگاهی کاربران درج شده است. ادامه »
کارت تلفن قابل استفاده از موبایل و تلفن ثابت